poljoprivredna proizvodnja
proizvodnja, prodaja i distribucija ratarskih proizvoda

RATARSTVO

Ratarstvo predstavlja granu poljoprivrede koja se bavi proučavanjem i uzgojem kulturnih biljaka u okviru oranica, livada i pašnjaka. Proizvodi ratarstva predstavljaju osnovu u prehrani ljudi i stoke kao i sirovinu za prehrambenu i laku industriju. Povijesno gledano ratarstvo i poljoprivreda općenito jedne su od najstarijih grana ljudske djelatnosti. Suvremeno ratarstvo u mnogome ovisi o dobrim tehnološkim rješenjima, kemijskim, biološkim i primjenjenim znanostima, modernoj mehanizaciji kao i modernim tehnološkim rješenjima u navodnjavanju, odvodnjavanju i održavanju zasada i oranica. Kvalitetni ratarski proizvod rezultat je procesa kontinuiranog ulaganja u znanje i tehnologiju, te stalnog angažmana kroz sve proizvodne faze od odabira kvalitetnog sjemena, uzgoja, prikupljanja i obrade plodova, pa do skladištenja i distribucije.

UZGOJ KULTURA I ASORTIMAN

Tvrtka Mlin-Antun d.o.o. temelji svoju ratarsku proizvodnju na obradi više parcela obradivog zemljišta ukupne površine 10 hektara smještenih u mjestu Šemovec nedaleko Varaždina. Primarna proizvodnja i specijalizacija tvrtke usmjerena je sadnji, uzgoju, berbi, prodaji i distribuciji kvalitetnih sorti krumpira. Osim proizvodnje krumpira proizvodi se i pšenica, kukuruz te luk. Korištenjem moderne mehanizacije postižemo veću efikasnost i produktivnost naših zasada i oranica. Kroz sve faze poseban naglasak stavljamo na ekološku prihvatljivost proizvodnje što u konačnici omogućuje prirodan,
zdrav i kvalitetan proizvod.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Pakiranje i skladištenje ratarskih proizvoda vrlo su bitni elementi u procesu proizvodnje i distribucije proizvoda do krajnjeg korisnika. Kako bi naš naš proizvod zadržao svoju
prirodnost i kvalitetu u procesu pakiranja, skladištenja i distribucije vodimo brigu o higijeni i mikroklimi (temperatura, vlaga, svjetlo) skladišnog i transportnog prostora.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA

U okviru ponude naših proizvoda asortiman kukuruza i pšenice dostupan je za otkup u svrhu daljnje prerade u mlinarskoj industriji, industriji stočne hrane i za sirovinu u ostalim prehrambenim industrijama. Kvalitetne sorte krumpira i luka dostupni su za prodaju u malim i velikim (rinfuznim) pakovanjima. Također omogućujemo distribuciju proizvoda vlastitim organiziranim distributivnim sredstvima čime zaokružujemo sliku proizvodnje od polja do potrošača.